Schema Suite

Gestiunea eficientă a rețelelor cu ajutorul unor aplicații user friendly

Introducere şi exploatare de date pentru reţelele de fibră optică

SCHEMA FIBER vă oferă gestiunea modernă şi eficientă a ansamblului reţelelor de fibră optică din serviciul Dvs., cu o investiție minimă. Este proiectat ergonomic pentru o demarare rapidă, o utilizare intuitivă şi reactivă, permiţând accesul simultan a mai multor utilizatori.

Aceasta vă asigură posibilitatea de a introduce. controla şi exploata într-o aplicaţie compactă, toate datele şi evenimentele relative la obiectele reţelei de fibră optică


Avantaje

 • Administrare proiect: gestiune utilizatori si drepturi de acces, gestiunea subproiectelor, import date din surse externe, creare modele de rapoarte
 • Cataloage și liste: adrese, persoane, inele de rețea, rețele de distribuție, genuri de cablaj, servicii, stare, funcții, coduri de culori, tipuri de semnal, reglaj de pierderi
 • Gestiunea multiuser a obiectelor rețelei: cautare obiecte, filtre, statistici, export
 • Gestiunea proiectelor, subproiectelor și schemelor de rețea: creare, editare, consultare
 • Recuperare date din aplicații GIS

Genstionarea reţelelor de cablu coaxial

SCHEMA COAX Réseau COAX gestiunea modernă şi eficientă a reţelelor de distributie si a schemelor de instalatii interioare in ansamblu, precum si a componentelor active si pasive. Aceasta aplicatie vă asigură posibilitatea de a introduce şi exploata toate datele şi evenimentele relative la obiectele reţelei de cablu coaxial.

Avantaje

 • Personalizare componente
 • Gestiune eficienta prin utilizare de cataloage pentru componente, furnizori, adrese
 • Calcul nivele decibeli, reglaj la iesire amplificatoare, alerta semnal necorespunzator
 • Calcul curenti derivati in fiecare componenta activa, gestiune trasee alimentate, alerta alimentare necorespunzatoare
 • Gestiune defectiuni retea (localizare defect, raport adrese afectate)

Exploatare eficientă a reţelelor electrice de distribuţie

SCHEMA ELEC vă oferă gestiunea modernă şi eficientă a ansamblului reţelelor de distribuţie a energiei electrice de joasă, medie şi înaltă tensiune. Este proiectat ergonomic pentru o demarare rapidă şi o utilizare intuitivă. El vă asigură posibilitatea de a introduce şi exploata toate datele şi evenimentele relative la obiectele reţelei de distribuţie.

Avantaje

 • Trasee de conductori sau cabluri montate pe stâlpi, pe nivele de tensiune şi utilităţi
 • Trasee de conducte şi cabluri subterane, pe nivele de tensiune şi utilităţi
 • Zone de săpătură-intersecţie-tranziţie a cablurilor, având în componenţă: mufe şi cabluri de joncţiune-trecere, mufe şi cabluri de ramificaţie, cămine de vizită.
 • Echipamente de măsură, comandă, control, distribuţie, protecţie.
 • Stâlpi pentru susţinerea cablurilor şi echipamentelor

Introducere şi exploatare de date pentru reţelele de iluminat public

SCHEMA LIGHT oferă gestiunea modernă şi eficientă a ansamblului reţelelor de iluminat public din serviciul Dvs. Este proiectat ergonomic pentru o demarare rapidă şi o utilizare intuitivă.

El vă asigură posibilitatea de a introduce şi exploata toate datele şi evenimentele relative la obiectele reţelei de iluminat public.


Avantaje

 • Introducere şi migrare date
 • Inventarul şi descrierea infrastructurilor de iluminat public
 • Gestiunea întregului proces de exploatare a instalaţiilor si echipamentelor
 • Exploatarea datelor
 • Statistici şi rapoarte

Tehnologii folosite