Building Information modeling
Modelul Informațional al Clădirii

Ce este BIM ?

Sau sa spune mai bine ce nu este BIM. BIM nu este o aplicatie software sau o extensie de fisier. BIM este o modalitate de lucru, un proces ca incepe cu reprezentarea digitala a caracteristicilor fizice și funcționale ale une constructii si in care toti actorii implicati au acces la aceleasi informatii in mod constant.

De ce BIM ?

  • scurtarea etapelor de proiectare și construcție
  • posibilitatea detectării potențialelor erori încă din faza de proiectare
  • coordonare și colaborare eficientă
  • reducerea costurilor și eficientizarea lor
  • calitatea superioară a clădirilor
  • mentenanța facilă pe întreaga durată de exploatare a clădirii

Ce stim sa facem ?

Colectare date

Achiziția datelor este un pas primordial într-un proiect BIM, iar această etapă trebuie realizată cu mare acuratețe și de înalt nivel calitativ. Utilizând echipamente de ultimă generație care pot scana la rezoluții ridicate, se obțin măsurători rapide și precise.

Creare modele 3D

Modelarea numerică a datelor nu constă doar în colectarea și citirea măsurătorilor efectuate de un laser scaner 3D ci și în realizarea de planuri, secțiuni transversale/longitudinale, realizarea unor machete tridimensionale. Acestă modelare este realizată de expertii nostii cu ajutorul unor aplicații specializate.

Exploatare date

Proprietarii sau administratorii de clădiri și furnizorii de servicii pot beneficia de modelul BIM deoarece se păstrează informații vitale pentru faza de operare a unei clădiri. Informații cum ar fi date spațiale, detalii despre bunuri, documentații și informații grafice pot optimiza procesele dîn timpul funcționării clădirilor, cum ar fi gestionarea spațiului, managementul activelor, planificarea întreținerii, managementul energiei, precum și proiectele de reconstrucție în timpul ciclului de viața.